Hamburg Praha Do, 21.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter Umstiege
00:13 12:45 12:58 59,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 6
00:13 12:45 12:58 59,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 6
00:45 10:55 11:40 36,89 € St Georg Praha FlixBus 1
00:45 11:15 12:00 33,89 € St Georg Praha FlixBus 1
02:45 9:25 12:10 41,89 € St Georg Praha FlixBus 1
02:45 9:40 12:25 41,89 € St Georg Praha FlixBus 1
03:21 9:37 12:58 59,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 5
03:21 9:37 12:58 59,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 5
03:32 9:26 12:58 59,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 5
03:32 9:26 12:58 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 5
04:53 7:37 12:30 89,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 3
04:53 8:02 12:30 89,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 3
04:53 7:37 12:30 89,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
04:53 7:37 12:30 89,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 3
05:07 7:23 12:30 59,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 2
05:07 7:48 12:30 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 2
05:07 7:23 12:30 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
05:07 7:23 12:30 59,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 2
05:15 8:55 14:10 33,89 € St Georg Praha FlixBus 1
05:15 9:10 14:25 33,89 € St Georg Praha FlixBus 1
05:27 7:03 12:30 89,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 2
05:27 7:28 12:30 89,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 2
05:27 7:03 12:30 89,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
05:27 7:03 12:30 89,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 2
06:13 7:11 13:24 79,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 1
06:13 7:26 13:39 79,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
06:13 7:26 13:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 2
06:13 7:01 13:14 79,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
06:13 7:26 13:24 79,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
06:13 7:26 13:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
06:13 7:22 13:35 79,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
06:13 8:05 14:18 79,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
06:13 7:11 13:24 79,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
06:13 7:01 13:14 79,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
06:13 7:36 13:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 2
06:13 7:11 13:24 79,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
06:28 6:56 13:24 79,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 1
06:28 7:11 13:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
06:28 7:11 13:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 2
06:28 6:46 13:14 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
06:28 7:11 13:24 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
06:28 7:11 13:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
06:28 7:07 13:35 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
06:28 7:50 14:18 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
06:28 6:56 13:24 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
06:28 6:46 13:14 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
06:28 7:21 13:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 2
06:28 6:56 13:24 79,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
06:45 8:55 15:40 31,89 € St Georg Praha FlixBus 1
06:45 9:15 16:00 31,89 € St Georg Praha FlixBus 1
06:48 6:36 13:24 79,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 0
06:48 6:51 13:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
06:48 6:51 13:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 1
06:48 6:26 13:14 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 0
06:48 6:51 13:24 79,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 0
06:48 6:51 13:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 1
06:48 6:47 13:35 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 1
06:48 7:30 14:18 79,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 1
06:48 6:36 13:24 79,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 0
06:48 6:26 13:14 79,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 0
06:48 7:01 13:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 1
06:48 6:36 13:24 79,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 0
07:45 8:25 16:10 33,89 € St Georg Praha FlixBus 1
07:45 8:40 16:25 33,89 € St Georg Praha FlixBus 1
08:00 26:50 10:50 63,98 € St Georg Praha FlixBus 1
08:13 7:11 15:24 79,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 1
08:13 7:26 15:39 79,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
08:13 7:26 15:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 2
08:13 7:01 15:14 79,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
08:13 7:26 15:24 79,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
08:13 7:26 15:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
08:13 7:22 15:35 79,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
08:13 8:05 16:18 79,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
08:13 7:11 15:24 79,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
08:13 7:01 15:14 79,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
08:13 7:36 15:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 2
08:13 7:11 15:24 79,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
08:31 6:53 15:24 79,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 1
08:31 7:08 15:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
08:31 7:08 15:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 2
08:31 6:43 15:14 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
08:31 7:08 15:24 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
08:31 7:08 15:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
08:31 7:04 15:35 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
08:31 7:47 16:18 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
08:31 6:53 15:24 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
08:31 6:43 15:14 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
08:31 7:18 15:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 2
08:31 6:53 15:24 79,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
08:45 8:55 17:40 31,89 € St Georg Praha FlixBus 1
08:45 9:15 18:00 31,89 € St Georg Praha FlixBus 1
08:51 6:33 15:24 79,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 0
08:51 6:48 15:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
08:51 6:48 15:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 1
08:51 6:23 15:14 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 0
08:51 6:48 15:24 79,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 0
08:51 6:48 15:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 1
08:51 6:44 15:35 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 1
08:51 7:27 16:18 79,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 1
08:51 6:33 15:24 79,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 0
08:51 6:23 15:14 79,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 0
08:51 6:58 15:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 1
08:51 6:33 15:24 79,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 0
09:05 11:35 20:40 32,98 € Harburg Praha FlixBus 1
09:12 9:13 18:25 119,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 1
09:12 9:38 18:25 119,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
09:12 9:13 18:25 119,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
09:12 9:13 18:25 119,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
09:45 8:25 18:10 28,89 € St Georg Praha FlixBus 1
09:45 22:25 08:10 48,98 € St Georg Praha FlixBus 1
10:03 7:33 17:36 89,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 2
10:03 7:49 17:52 89,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
10:03 7:36 17:39 89,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 3
10:03 7:24 17:27 89,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 2
10:03 7:48 17:36 89,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 2
10:03 7:49 17:52 89,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 3
10:03 7:48 17:51 89,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 3
10:03 8:15 18:18 89,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 3
10:03 7:33 17:36 89,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
10:03 7:24 17:27 89,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 2
10:03 7:33 17:36 89,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 2
10:14 7:22 17:36 89,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 2
10:14 7:38 17:52 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
10:14 7:25 17:39 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 3
10:14 7:13 17:27 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 2
10:14 7:37 17:36 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 2
10:14 7:38 17:52 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 3
10:14 7:37 17:51 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 3
10:14 8:04 18:18 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 3
10:14 7:22 17:36 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
10:14 7:13 17:27 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 2
10:14 7:22 17:36 89,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 2
10:15 9:45 20:00 31,89 € St Georg Praha FlixBus 1
10:36 7h 17:36 89,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 1
10:36 7:16 17:52 89,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
10:36 7:03 17:39 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 2
10:36 6:51 17:27 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
10:36 7:15 17:36 89,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
10:36 7:16 17:52 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
10:36 7:15 17:51 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
10:36 7:42 18:18 89,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
10:36 7h 17:36 89,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
10:36 6:51 17:27 89,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
10:36 7h 17:36 89,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
12:13 7:23 19:36 79,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 1
12:13 7:39 19:52 79,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
12:13 7:26 19:39 79,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 2
12:13 7:14 19:27 79,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
12:13 7:38 19:36 79,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
12:13 7:39 19:52 79,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
12:13 7:38 19:51 79,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
12:13 8:18 20:31 79,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
12:13 7:23 19:36 79,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
12:13 7:14 19:27 79,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
12:13 7:23 19:36 79,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
12:24 7:12 19:36 79,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 1
12:24 7:28 19:52 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
12:24 7:15 19:39 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 2
12:24 7:03 19:27 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
12:24 7:27 19:36 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
12:24 7:28 19:52 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
12:24 7:27 19:51 79,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
12:24 8:07 20:31 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
12:24 7:12 19:36 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
12:24 7:03 19:27 79,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
12:24 7:12 19:36 79,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
12:51 6:45 19:36 79,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 0
12:51 7:01 19:52 79,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
12:51 6:48 19:39 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 1
12:51 6:36 19:27 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 0
12:51 7h 19:36 79,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 0
12:51 7:01 19:52 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 1
12:51 7h 19:51 79,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 1
12:51 7:40 20:31 79,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 1
12:51 6:45 19:36 79,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 0
12:51 6:36 19:27 79,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 0
12:51 6:45 19:36 79,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 0
13:15 10:30 23:45 28,99 € St Georg Praha FlixBus 0
14:13 7:11 21:24 89,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 1
14:13 7:30 21:43 89,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
14:13 7:26 21:39 89,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 2
14:13 7:01 21:14 89,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
14:13 7:26 21:24 89,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
14:13 7:30 21:43 89,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
14:13 7:26 21:39 89,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
14:13 8:15 22:28 89,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
14:13 7:11 21:24 89,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
14:13 7:01 21:14 89,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
14:13 7:40 21:43 89,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 2
14:13 7:11 21:24 89,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
14:23 16:59 07:22 119,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
14:23 16:59 07:22 119,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 4
14:23 17:09 07:22 119,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 4
14:30 12:25 02:55 32,98 € Flughafen Praha FlixBus 1
14:32 6:52 21:24 89,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 1
14:32 7:11 21:43 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
14:32 7:07 21:39 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 2
14:32 6:42 21:14 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 1
14:32 7:07 21:24 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 1
14:32 7:11 21:43 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 2
14:32 7:07 21:39 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 2
14:32 7:56 22:28 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 2
14:32 6:52 21:24 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
14:32 6:42 21:14 89,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 1
14:32 7:21 21:43 89,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 2
14:32 6:52 21:24 89,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
14:51 6:33 21:24 89,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 0
14:51 6:52 21:43 89,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
14:51 6:48 21:39 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 1
14:51 6:23 21:14 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 0
14:51 6:48 21:24 89,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 0
14:51 6:52 21:43 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 1
14:51 6:48 21:39 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 1
14:51 7:37 22:28 89,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 1
14:51 6:33 21:24 89,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 0
14:51 6:23 21:14 89,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 0
14:51 7:02 21:43 89,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 1
14:51 6:33 21:24 89,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 0
15:01 16:21 07:22 119,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
15:01 16:21 07:22 119,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 3
15:01 16:31 07:22 119,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 3
15:12 16:10 07:22 119,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
15:12 16:10 07:22 119,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 3
15:12 16:20 07:22 119,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 3
16:23 13:45 06:08 99,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 5
16:23 14h 06:23 99,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 6
16:23 13:46 06:09 99,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 6
16:23 13:35 05:58 99,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 5
16:23 14h 06:08 99,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
16:23 13:58 06:21 99,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 6
16:23 14h 06:23 99,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 6
16:23 13:58 06:21 99,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 6
16:23 14:38 07:01 99,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 6
16:23 13:45 06:08 99,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
16:23 13:35 05:58 99,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 5
16:23 14:10 06:23 99,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 6
16:23 13:45 06:08 99,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 5
16:36 14:04 06:40 44,98 € Altona Altstadt Praha FlixTrain 1
16:45 10:10 02:55 28,99 € St Georg Praha FlixBus 0
16:49 13:51 06:40 44,98 € St Georg Praha FlixTrain 1
17:01 13:39 06:40 44,98 € Harburg Praha FlixTrain 1
17:01 13:07 06:08 99,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 4
17:01 13:22 06:23 99,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
17:01 13:08 06:09 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 5
17:01 12:57 05:58 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 4
17:01 13:22 06:08 99,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 4
17:01 13:20 06:21 99,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
17:01 13:22 06:23 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 5
17:01 13:20 06:21 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 5
17:01 14h 07:01 99,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 5
17:01 13:07 06:08 99,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
17:01 12:57 05:58 99,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 4
17:01 13:32 06:23 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 5
17:01 13:07 06:08 99,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 4
17:03 13:05 06:08 99,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 6
17:03 13:20 06:23 99,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 7
17:03 13:06 06:09 99,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 7
17:03 12:55 05:58 99,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 6
17:03 13:20 06:08 99,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 6
17:03 13:18 06:21 99,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 7
17:03 13:20 06:23 99,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 7
17:03 13:18 06:21 99,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 7
17:03 13:58 07:01 99,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 7
17:03 13:05 06:08 99,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 6
17:03 12:55 05:58 99,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 6
17:03 13:30 06:23 99,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 7
17:03 13:05 06:08 99,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 6
17:12 12:56 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 4
17:12 13:11 06:23 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
17:12 12:57 06:09 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 5
17:12 12:46 05:58 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 4
17:12 13:11 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 4
17:12 13:09 06:21 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
17:12 13:11 06:23 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 5
17:12 13:09 06:21 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 5
17:12 13:49 07:01 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 5
17:12 12:56 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
17:12 12:46 05:58 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 4
17:12 13:21 06:23 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 5
17:12 12:56 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 4
17:14 12:54 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 6
17:14 13:09 06:23 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 7
17:14 12:55 06:09 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 7
17:14 12:44 05:58 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 6
17:14 13:09 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 6
17:14 13:07 06:21 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 7
17:14 13:09 06:23 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 7
17:14 13:07 06:21 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 7
17:14 13:47 07:01 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 7
17:14 12:54 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 6
17:14 12:44 05:58 99,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 6
17:14 13:19 06:23 99,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 7
17:14 12:54 06:08 99,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 6
17:35 12:33 06:08 99,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 5
17:35 12:48 06:23 99,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 6
17:35 12:34 06:09 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 6
17:35 12:23 05:58 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 5
17:35 12:48 06:08 99,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
17:35 12:46 06:21 99,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 6
17:35 12:48 06:23 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 6
17:35 12:46 06:21 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 6
17:35 13:26 07:01 99,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 6
17:35 12:33 06:08 99,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
17:35 12:23 05:58 99,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 5
17:35 12:58 06:23 99,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 6
17:35 12:33 06:08 99,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 5
18:13 13:55 08:08 69,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 4
18:13 14:10 08:23 69,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
18:13 13:56 08:09 69,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 5
18:13 13:45 07:58 69,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 4
18:13 14:10 08:08 69,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 4
18:13 14:08 08:21 69,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
18:13 14:10 08:23 69,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 5
18:13 14:08 08:21 69,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 5
18:13 14:40 08:53 69,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 5
18:13 13:55 08:08 69,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
18:13 13:45 07:58 69,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 4
18:13 14:20 08:23 69,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 5
18:13 13:55 08:08 69,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 4
18:32 13:36 08:08 69,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 4
18:32 13:51 08:23 69,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
18:32 13:37 08:09 69,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 5
18:32 13:26 07:58 69,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 4
18:32 13:51 08:08 69,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 4
18:32 13:49 08:21 69,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
18:32 13:51 08:23 69,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 5
18:32 13:49 08:21 69,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 5
18:32 14:21 08:53 69,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 5
18:32 13:36 08:08 69,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
18:32 13:26 07:58 69,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 4
18:32 14:01 08:23 69,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 5
18:32 13:36 08:08 69,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 4
18:45 11:55 06:40 32,98 € Harburg Praha FlixBus 1
18:51 13:17 08:08 69,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 3
18:51 13:32 08:23 69,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
18:51 13:18 08:09 69,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 4
18:51 13:07 07:58 69,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 3
18:51 13:32 08:08 69,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 3
18:51 13:30 08:21 69,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 4
18:51 13:32 08:23 69,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 4
18:51 13:30 08:21 69,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 4
18:51 14:02 08:53 69,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 4
18:51 13:17 08:08 69,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
18:51 13:07 07:58 69,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 3
18:51 13:42 08:23 69,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 4
18:51 13:17 08:08 69,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 3
19:03 13:05 08:08 59,90 € Hamburg Airport PRAHA Deutsche Bahn 5
19:03 13:20 08:23 59,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 6
19:03 13:06 08:09 59,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 6
19:03 12:55 07:58 59,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 5
19:03 13:20 08:08 59,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
19:03 13:18 08:21 59,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 6
19:03 13:20 08:23 59,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 6
19:03 13:18 08:21 59,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 6
19:03 13:50 08:53 59,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 6
19:03 13:05 08:08 59,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
19:03 12:55 07:58 59,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 5
19:03 13:30 08:23 59,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 6
19:03 13:05 08:08 59,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 5
19:12 15:43 10:55 119,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 1
19:12 15:43 10:55 119,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 1
19:12 15:43 10:55 119,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 1
19:14 12:54 08:08 59,90 € Hamburg-Harburg PRAHA Deutsche Bahn 5
19:14 13:09 08:23 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 6
19:14 12:55 08:09 59,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 6
19:14 12:44 07:58 59,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 5
19:14 13:09 08:08 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
19:14 13:07 08:21 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 6
19:14 13:09 08:23 59,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 6
19:14 13:07 08:21 59,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 6
19:14 13:39 08:53 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 6
19:14 12:54 08:08 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
19:14 12:44 07:58 59,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 5
19:14 13:19 08:23 59,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 6
19:14 12:54 08:08 59,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 5
19:36 12:32 08:08 59,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 4
19:36 12:47 08:23 59,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 5
19:36 12:33 08:09 59,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 5
19:36 12:22 07:58 59,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 4
19:36 12:47 08:08 59,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 4
19:36 12:45 08:21 59,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 5
19:36 12:47 08:23 59,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 5
19:36 12:45 08:21 59,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 5
19:36 13:17 08:53 59,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 5
19:36 12:32 08:08 59,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
19:36 12:22 07:58 59,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 4
19:36 12:57 08:23 59,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 5
19:36 12:32 08:08 59,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 4
19:45 9:05 04:50 37,98 € St Georg Praha FlixBus 1
21:13 12:26 09:39 49,90 € Hamburg Airport Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
21:13 12:26 09:39 49,90 € Hamburg Airport Praha-Liben Deutsche Bahn 4
21:13 12:01 09:14 49,90 € Hamburg Airport Praha-Holesovice Deutsche Bahn 3
21:13 12:26 09:24 49,90 € Hamburg Airport Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 3
21:13 12:26 09:39 49,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov Deutsche Bahn 4
21:13 12:22 09:35 49,90 € Hamburg Airport Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 4
21:13 13h 10:13 49,90 € Hamburg Airport Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 4
21:13 12:11 09:24 49,90 € Hamburg Airport Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
21:13 12:01 09:14 49,90 € Hamburg Airport Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 3
21:13 12:36 09:39 49,90 € Hamburg Airport Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 4
21:13 12:11 09:24 49,90 € Hamburg Airport Praha hl.n. Deutsche Bahn 3
21:33 12:06 09:39 49,90 € Hamburg-Harburg Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 4
21:33 12:06 09:39 49,90 € Hamburg-Harburg Praha-Liben Deutsche Bahn 4
21:33 11:41 09:14 49,90 € Hamburg-Harburg Praha-Holesovice Deutsche Bahn 3
21:33 12:06 09:24 49,90 € Hamburg-Harburg Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 3
21:33 12:06 09:39 49,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov Deutsche Bahn 4
21:33 12:02 09:35 49,90 € Hamburg-Harburg Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 4
21:33 12:40 10:13 49,90 € Hamburg-Harburg Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 4
21:33 11:51 09:24 49,90 € Hamburg-Harburg Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
21:33 11:41 09:14 49,90 € Hamburg-Harburg Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 3
21:33 12:16 09:39 49,90 € Hamburg-Harburg Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 4
21:33 11:51 09:24 49,90 € Hamburg-Harburg Praha hl.n. Deutsche Bahn 3
21:51 11:33 09:24 49,90 € Hamburg Hbf PRAHA Deutsche Bahn 2
21:51 11:48 09:39 49,90 € Hamburg Hbf Praha Smichovske nadrazi (M) Deutsche Bahn 3
21:51 11:48 09:39 49,90 € Hamburg Hbf Praha-Liben Deutsche Bahn 3
21:51 11:23 09:14 49,90 € Hamburg Hbf Praha-Holesovice Deutsche Bahn 2
21:51 11:48 09:24 49,90 € Hamburg Hbf Praha Masarykovo n. Deutsche Bahn 2
21:51 11:48 09:39 49,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov Deutsche Bahn 3
21:51 11:44 09:35 49,90 € Hamburg Hbf Praha-Vrsovice Deutsche Bahn 3
21:51 12:22 10:13 49,90 € Hamburg Hbf Praha Letiste/Airport (BUS) Deutsche Bahn 3
21:51 11:33 09:24 49,90 € Hamburg Hbf Praha Hlavni Nadrazi (M) Deutsche Bahn 2
21:51 11:23 09:14 49,90 € Hamburg Hbf Praha Nadrazi Holesovice (M) Deutsche Bahn 2
21:51 11:58 09:39 49,90 € Hamburg Hbf Praha-Smichov sev.n. Deutsche Bahn 3
21:51 11:33 09:24 49,90 € Hamburg Hbf Praha hl.n. Deutsche Bahn 2
22:00 14:30 12:30 37,89 € St Georg Praha FlixBus 1
22:30 19:25 17:55 48,98 € St Georg Praha FlixBus 1
23:45 19:40 19:25 92,98 € St Georg Praha FlixBus 1
23:45 8:55 08:40 28,99 € St Georg Praha FlixBus 0
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.