Suche

Erfurt Barsinghausen Mo, 25.09.

Ab An Preis Von Nach Anbieter Umstiege
00:53 7:25 08:18 61,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
00:53 7:50 08:43 63,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
00:53 7:38 08:31 61,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
00:53 7:41 08:34 61,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
00:53 7:47 08:40 61,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
04:30 3:48 08:18 61,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
04:30 4:13 08:43 61,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
04:30 4:12 08:42 61,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
04:30 4:01 08:31 61,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
04:30 4:04 08:34 61,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
04:30 4:10 08:40 61,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
04:41 4:26 09:07 77,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
04:41 4:32 09:13 77,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
04:41 4:31 09:12 77,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
04:41 4:20 09:01 77,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
04:41 4:23 09:04 77,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
04:41 4:29 09:10 77,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
04:48 4:19 09:07 77,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
04:48 4:25 09:13 77,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
04:48 4:24 09:12 77,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
04:48 4:13 09:01 77,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
04:48 4:16 09:04 77,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
04:48 4:22 09:10 77,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
05:03 5:04 10:07 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
05:03 5:10 10:13 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
05:03 4:58 10:01 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
05:03 5:01 10:04 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
05:03 5:07 10:10 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
05:14 3:53 09:07 77,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
05:14 3:59 09:13 77,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
05:14 3:58 09:12 77,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
05:14 3:47 09:01 77,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
05:14 3:50 09:04 77,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
05:14 3:56 09:10 77,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
05:45 3:52 09:37 55,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
05:45 3:58 09:43 55,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
05:45 3:57 09:42 55,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
05:45 3:46 09:31 55,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
05:45 3:49 09:34 55,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
05:45 3:55 09:40 55,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
05:48 3:49 09:37 55,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
05:48 3:55 09:43 55,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
05:48 3:54 09:42 55,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
05:48 3:43 09:31 55,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
05:48 3:46 09:34 55,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
05:48 3:52 09:40 55,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
05:59 3:38 09:37 55,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
05:59 3:44 09:43 55,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
05:59 3:43 09:42 55,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
05:59 3:32 09:31 55,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
05:59 3:35 09:34 55,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
05:59 3:41 09:40 55,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
06:06 5:01 11:07 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
06:06 5:07 11:13 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
06:06 4:55 11:01 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:06 4:58 11:04 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:06 5:04 11:10 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
06:16 3:21 09:37 55,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
06:16 3:27 09:43 55,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
06:16 3:26 09:42 55,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
06:16 3:15 09:31 55,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
06:16 3:18 09:34 55,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
06:16 3:24 09:40 55,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
06:23 4:44 11:07 59,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
06:23 4:14 10:37 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
06:23 4:50 11:13 59,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
06:23 4:20 10:43 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
06:23 4:19 10:42 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
06:23 4:38 11:01 59,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
06:23 4:08 10:31 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:23 4:41 11:04 59,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
06:23 4:11 10:34 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:23 4:47 11:10 59,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
06:23 4:17 10:40 47,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
06:27 4:40 11:07 55,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
06:27 4:46 11:13 59,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
06:27 4:34 11:01 55,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:27 4:37 11:04 55,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:27 4:43 11:10 59,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
06:33 4:34 11:07 69,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
06:33 4:04 10:37 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
06:33 4:40 11:13 69,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
06:33 4:10 10:43 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
06:33 4:09 10:42 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
06:33 4:28 11:01 69,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
06:33 3:58 10:31 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:33 4:31 11:04 69,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
06:33 4:01 10:34 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
06:33 4:37 11:10 69,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
06:33 4:07 10:40 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
07:06 5:01 12:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
07:06 5:07 12:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
07:06 4:55 12:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
07:06 4:58 12:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
07:06 5:04 12:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
07:15 4:52 12:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
07:15 4:58 12:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
07:15 4:46 12:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
07:15 4:49 12:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
07:15 4:55 12:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
07:24 4:13 11:37 55,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
07:24 4:19 11:43 55,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
07:24 4:18 11:42 55,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
07:24 4:07 11:31 47,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
07:24 4:10 11:34 55,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
07:24 4:16 11:40 55,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
07:41 3:56 11:37 55,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
07:41 4:02 11:43 55,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
07:41 4:01 11:42 55,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
07:41 3:50 11:31 55,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
07:41 3:53 11:34 55,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
07:41 3:59 11:40 55,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
07:50 3:47 11:37 55,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
07:50 3:53 11:43 55,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
07:50 3:52 11:42 55,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
07:50 3:41 11:31 55,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
07:50 3:44 11:34 55,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
07:50 3:50 11:40 55,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
08:06 5:01 13:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
08:06 5:07 13:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
08:06 4:55 13:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:06 4:58 13:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:06 5:04 13:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
08:16 3:21 11:37 55,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
08:16 3:27 11:43 55,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
08:16 3:26 11:42 55,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
08:16 3:15 11:31 55,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:16 3:18 11:34 55,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:16 3:24 11:40 55,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
08:18 4:49 13:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
08:18 4:55 13:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
08:18 4:43 13:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:18 4:46 13:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:18 4:52 13:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
08:29 4:08 12:37 39,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
08:29 4:14 12:43 39,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
08:29 4:13 12:42 39,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
08:29 4:02 12:31 39,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:29 4:05 12:34 39,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:29 4:11 12:40 39,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
08:41 4:26 13:07 69,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
08:41 3:56 12:37 39,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
08:41 4:32 13:13 69,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
08:41 4:02 12:43 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
08:41 4:01 12:42 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
08:41 4:20 13:01 69,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:41 3:50 12:31 35,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:41 4:23 13:04 69,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
08:41 3:53 12:34 39,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:41 4:29 13:10 69,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
08:41 3:59 12:40 39,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
08:41 4:26 13:07 74 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
08:41 4:32 13:13 74 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
08:41 4:20 13:01 73 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:41 4:23 13:04 73 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:41 4:29 13:10 74 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
08:42 4:25 13:07 74 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
08:42 4:31 13:13 74 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
08:42 4:19 13:01 73 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:42 4:22 13:04 73 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:42 4:28 13:10 74 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
08:50 4:17 13:07 73 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
08:50 4:23 13:13 74 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
08:50 4:11 13:01 73 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:50 4:14 13:04 73 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
08:50 4:20 13:10 73 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
09:06 5:01 14:07 39,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
09:06 5:07 14:13 39,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
09:06 4:55 14:01 39,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
09:06 4:58 14:04 39,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
09:06 5:04 14:10 39,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
09:12 3:55 13:07 72 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
09:12 4:01 13:13 73 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
09:12 3:49 13:01 72 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
09:12 3:52 13:04 72 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
09:12 3:58 13:10 73 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
09:18 4:49 14:07 35,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
09:18 4:55 14:13 39,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
09:18 4:43 14:01 35,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
09:18 4:46 14:04 35,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
09:18 4:52 14:10 39,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
09:24 4:13 13:37 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
09:24 4:19 13:43 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
09:24 4:18 13:42 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
09:24 4:07 13:31 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
09:24 4:10 13:34 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
09:24 4:16 13:40 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
09:41 3:56 13:37 47,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
09:41 4:02 13:43 47,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
09:41 4:01 13:42 47,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
09:41 3:50 13:31 47,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
09:41 3:53 13:34 47,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
09:41 3:59 13:40 47,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
09:50 3:47 13:37 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
09:50 3:53 13:43 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
09:50 3:52 13:42 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
09:50 3:41 13:31 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
09:50 3:44 13:34 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
09:50 3:50 13:40 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
10:07 5h 15:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
10:07 5:06 15:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
10:07 4:54 15:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:07 4:57 15:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:07 5:03 15:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
10:16 3:21 13:37 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
10:16 3:27 13:43 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
10:16 3:26 13:42 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
10:16 3:15 13:31 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:16 3:18 13:34 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:16 3:24 13:40 47,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
10:18 4:49 15:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
10:18 4:55 15:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
10:18 4:43 15:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:18 4:46 15:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:18 4:52 15:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
10:29 4:08 14:37 39,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
10:29 4:14 14:43 39,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
10:29 4:13 14:42 39,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
10:29 4:02 14:31 39,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
10:29 4:05 14:34 39,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
10:29 4:11 14:40 39,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
10:40 4:27 15:07 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
10:40 4:33 15:13 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
10:40 4:21 15:01 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:40 4:24 15:04 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:40 4:30 15:10 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
10:41 4:26 15:07 69,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
10:41 3:56 14:37 39,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
10:41 4:32 15:13 69,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
10:41 4:02 14:43 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
10:41 4:01 14:42 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
10:41 4:20 15:01 69,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:41 3:50 14:31 35,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
10:41 4:23 15:04 69,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
10:41 3:53 14:34 39,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
10:41 4:29 15:10 69,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
10:41 3:59 14:40 39,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
11:06 5:01 16:07 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
11:06 5:07 16:13 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
11:06 4:55 16:01 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
11:06 4:58 16:04 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
11:06 5:04 16:10 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
11:18 4:49 16:07 39,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
11:18 4:55 16:13 45,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
11:18 4:43 16:01 39,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
11:18 4:46 16:04 39,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
11:18 4:52 16:10 45,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
11:24 4:13 15:37 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
11:24 4:19 15:43 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
11:24 4:18 15:42 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
11:24 4:07 15:31 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
11:24 4:10 15:34 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
11:24 4:16 15:40 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
11:41 3:56 15:37 47,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
11:41 4:02 15:43 47,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
11:41 4:01 15:42 47,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
11:41 3:50 15:31 47,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
11:41 3:53 15:34 47,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
11:41 3:59 15:40 47,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
11:50 3:47 15:37 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
11:50 3:53 15:43 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
11:50 3:52 15:42 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
11:50 3:41 15:31 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
11:50 3:44 15:34 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
11:50 3:50 15:40 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
12:07 5h 17:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
12:07 5:06 17:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
12:07 4:54 17:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:07 4:57 17:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:07 5:03 17:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
12:16 3:21 15:37 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
12:16 3:27 15:43 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
12:16 3:26 15:42 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
12:16 3:15 15:31 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:16 3:18 15:34 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:16 3:24 15:40 47,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
12:18 4:49 17:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
12:18 4:55 17:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
12:18 4:43 17:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:18 4:46 17:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:18 4:52 17:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
12:29 3:49 16:18 39,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
12:29 4:14 16:43 39,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
12:29 4:13 16:42 39,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
12:29 4:02 16:31 39,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:29 4:05 16:34 39,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:29 4:11 16:40 39,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
12:41 4:26 17:07 59,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
12:41 3:37 16:18 39,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
12:41 4:32 17:13 59,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
12:41 4:02 16:43 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
12:41 4:01 16:42 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
12:41 4:20 17:01 59,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:41 3:50 16:31 35,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:41 4:23 17:04 59,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
12:41 3:53 16:34 39,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:41 4:29 17:10 59,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
12:41 3:59 16:40 39,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
12:41 4:26 17:07 74 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
12:41 4:32 17:13 74 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
12:41 4:20 17:01 73 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:41 4:23 17:04 73 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:41 4:29 17:10 74 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
12:42 4:25 17:07 74 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
12:42 4:31 17:13 74 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
12:42 4:19 17:01 73 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:42 4:22 17:04 73 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:42 4:28 17:10 74 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
12:50 4:17 17:07 73 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
12:50 4:23 17:13 74 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
12:50 4:11 17:01 73 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:50 4:14 17:04 73 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
12:50 4:20 17:10 73 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
13:06 5:01 18:07 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
13:06 5:07 18:13 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
13:06 4:55 18:01 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
13:06 4:58 18:04 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
13:06 5:04 18:10 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
13:12 3:55 17:07 72 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
13:12 4:01 17:13 73 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
13:12 3:49 17:01 72 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
13:12 3:52 17:04 72 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
13:12 3:58 17:10 73 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
13:18 4:49 18:07 39,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
13:18 4:55 18:13 45,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
13:18 4:43 18:01 39,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
13:18 4:46 18:04 39,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
13:18 4:52 18:10 45,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
13:24 3:54 17:18 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
13:24 4:19 17:43 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
13:24 4:18 17:42 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
13:24 4:07 17:31 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
13:24 4:10 17:34 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
13:24 4:16 17:40 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
13:41 3:37 17:18 47,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
13:41 4:02 17:43 47,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
13:41 4:01 17:42 47,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
13:41 3:50 17:31 47,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
13:41 3:53 17:34 47,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
13:41 3:59 17:40 47,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
13:50 3:28 17:18 47,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
13:50 3:53 17:43 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
13:50 3:52 17:42 47,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
13:50 3:41 17:31 47,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
13:50 3:44 17:34 47,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
13:50 3:50 17:40 47,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
14:07 5h 19:07 39,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
14:07 5:06 19:13 39,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
14:07 4:54 19:01 39,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:07 4:57 19:04 39,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:07 5:03 19:10 39,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
14:16 3:02 17:18 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
14:16 3:27 17:43 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
14:16 3:26 17:42 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
14:16 3:15 17:31 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:16 3:18 17:34 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:16 3:24 17:40 47,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
14:18 4:49 19:07 39,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
14:18 4:55 19:13 39,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
14:18 4:43 19:01 39,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:18 4:46 19:04 39,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:18 4:52 19:10 39,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
14:29 3:49 18:18 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
14:29 4:14 18:43 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
14:29 4:13 18:42 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
14:29 4:02 18:31 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:29 4:05 18:34 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:29 4:11 18:40 47,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
14:41 4:26 19:07 59,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
14:41 3:37 18:18 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
14:41 4:32 19:13 59,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
14:41 4:02 18:43 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
14:41 4:01 18:42 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
14:41 4:20 19:01 59,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:41 3:50 18:31 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:41 4:23 19:04 59,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
14:41 3:53 18:34 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:41 4:29 19:10 59,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
14:41 3:59 18:40 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
14:41 4:26 19:07 45,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
14:41 4:32 19:13 45,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
14:41 4:20 19:01 45,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:41 4:23 19:04 45,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:41 4:29 19:10 45,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
14:42 4:25 19:07 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
14:42 4:31 19:13 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
14:42 4:19 19:01 45,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:42 4:22 19:04 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:42 4:28 19:10 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
14:50 4:17 19:07 45,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
14:50 4:23 19:13 45,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
14:50 4:11 19:01 45,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:50 4:14 19:04 45,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
14:50 4:20 19:10 45,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
15:06 5:01 20:07 35,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
15:06 5:07 20:13 35,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
15:06 4:55 20:01 35,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
15:06 4:58 20:04 35,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
15:06 5:04 20:10 35,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
15:12 3:55 19:07 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
15:12 4:01 19:13 45,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
15:12 3:49 19:01 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
15:12 3:52 19:04 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
15:12 3:58 19:10 45,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
15:18 4:49 20:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
15:18 4:55 20:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
15:18 4:43 20:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
15:18 4:46 20:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
15:18 4:52 20:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
15:24 4:13 19:37 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
15:24 4:19 19:43 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
15:24 4:18 19:42 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
15:24 4:07 19:31 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
15:24 4:10 19:34 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
15:24 4:16 19:40 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
15:41 3:56 19:37 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
15:41 4:02 19:43 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
15:41 4:01 19:42 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
15:41 3:50 19:31 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
15:41 3:53 19:34 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
15:41 3:59 19:40 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
15:50 3:47 19:37 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
15:50 3:53 19:43 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
15:50 3:52 19:42 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
15:50 3:41 19:31 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
15:50 3:44 19:34 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
15:50 3:50 19:40 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
16:07 5h 21:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
16:07 5:06 21:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
16:07 4:54 21:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:07 4:57 21:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:07 5:03 21:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
16:16 3:21 19:37 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
16:16 3:27 19:43 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
16:16 3:26 19:42 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
16:16 3:15 19:31 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:16 3:18 19:34 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:16 3:24 19:40 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
16:18 4:49 21:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
16:18 4:55 21:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
16:18 4:43 21:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:18 4:46 21:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:18 4:52 21:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
16:29 4:08 20:37 45,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
16:29 4:14 20:43 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
16:29 4:13 20:42 47,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
16:29 4:02 20:31 45,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:29 4:05 20:34 45,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:29 4:11 20:40 47,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
16:41 4:26 21:07 59,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
16:41 3:56 20:37 45,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
16:41 4:32 21:13 59,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
16:41 4:02 20:43 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
16:41 4:01 20:42 45,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
16:41 4:20 21:01 59,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:41 3:50 20:31 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:41 4:23 21:04 59,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
16:41 3:53 20:34 45,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:41 4:29 21:10 59,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
16:41 3:59 20:40 45,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
16:41 4:26 21:07 59,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
16:41 4:32 21:13 59,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
16:41 4:20 21:01 59,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:41 4:23 21:04 59,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:41 4:29 21:10 59,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
16:42 4:25 21:07 59,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
16:42 4:31 21:13 59,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
16:42 4:19 21:01 59,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:42 4:22 21:04 59,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:42 4:28 21:10 59,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
16:50 4:17 21:07 59,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
16:50 4:23 21:13 59,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
16:50 4:11 21:01 59,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:50 4:14 21:04 59,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
16:50 4:20 21:10 59,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
17:06 5:01 22:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
17:06 5:07 22:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
17:06 4:55 22:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:06 4:58 22:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:06 5:04 22:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
17:12 3:55 21:07 55,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
17:12 4:01 21:13 59,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
17:12 3:49 21:01 55,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:12 3:52 21:04 55,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:12 3:58 21:10 59,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
17:18 4:49 22:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
17:18 4:55 22:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
17:18 4:43 22:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:18 4:46 22:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:18 4:52 22:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
17:19 4:18 21:37 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
17:19 4:24 21:43 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
17:19 4:23 21:42 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
17:19 4:12 21:31 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:19 4:15 21:34 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
17:19 4:21 21:40 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
17:24 4:43 22:07 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
17:24 4:49 22:13 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
17:24 4:48 22:12 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
17:24 4:37 22:01 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
17:24 4:40 22:04 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
17:24 4:46 22:10 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
17:41 4:26 22:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
17:41 4:32 22:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
17:41 4:31 22:12 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
17:41 4:20 22:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
17:41 4:23 22:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
17:41 4:29 22:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
17:50 4:17 22:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
17:50 4:23 22:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
17:50 4:22 22:12 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
17:50 4:11 22:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
17:50 4:14 22:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
17:50 4:20 22:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
18:16 3:51 22:07 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
18:16 3:57 22:13 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
18:16 3:56 22:12 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
18:16 3:45 22:01 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
18:16 3:48 22:04 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
18:16 3:54 22:10 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
18:29 4:38 23:07 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
18:29 4:21 22:50 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 4
18:29 4:44 23:13 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
18:29 4:16 22:45 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
18:29 4:32 23:01 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
18:29 4:27 22:56 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
18:29 4:35 23:04 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
18:29 4:24 22:53 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
18:29 4:41 23:10 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
18:29 4:18 22:47 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 4
18:41 5:26 00:07 39,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 2
18:41 4:26 23:07 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
18:41 4:09 22:50 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 4
18:41 5:32 00:13 39,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 2
18:41 4:32 23:13 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
18:41 4:04 22:45 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
18:41 5:20 00:01 39,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
18:41 4:20 23:01 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
18:41 4:15 22:56 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
18:41 5:23 00:04 39,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
18:41 4:23 23:04 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
18:41 4:12 22:53 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
18:41 5:29 00:10 39,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 2
18:41 4:29 23:10 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
18:41 4:06 22:47 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 4
19:06 6:01 01:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 2
19:06 6:07 01:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 2
19:06 5:55 01:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
19:06 5:58 01:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
19:06 6:04 01:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 2
19:15 4:52 00:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
19:15 4:35 23:50 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 4
19:15 4:58 00:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
19:15 4:30 23:45 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
19:15 4:46 00:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
19:15 4:41 23:56 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
19:15 4:49 00:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
19:15 4:38 23:53 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
19:15 4:55 00:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
19:15 4:32 23:47 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 4
19:18 5:49 01:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 2
19:18 5:55 01:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 2
19:18 5:43 01:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
19:18 5:46 01:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
19:18 5:52 01:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 2
19:24 4:43 00:07 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
19:24 4:26 23:50 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 4
19:24 4:49 00:13 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
19:24 4:21 23:45 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
19:24 4:37 00:01 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
19:24 4:32 23:56 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
19:24 4:40 00:04 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
19:24 4:29 23:53 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
19:24 4:46 00:10 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
19:24 4:23 23:47 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 4
19:50 4:17 00:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
19:50 4h 23:50 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 4
19:50 4:23 00:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
19:50 3:55 23:45 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
19:50 4:11 00:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
19:50 4:06 23:56 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
19:50 4:14 00:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
19:50 4:03 23:53 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
19:50 4:20 00:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
19:50 3:57 23:47 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 4
20:16 3:51 00:07 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
20:16 3:34 23:50 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
20:16 3:57 00:13 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
20:16 3:29 23:45 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
20:16 3:45 00:01 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
20:16 3:40 23:56 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
20:16 3:48 00:04 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
20:16 3:37 23:53 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
20:16 3:54 00:10 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
20:16 3:31 23:47 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
20:41 9:37 06:18 49,70 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 3
20:41 8:26 05:07 29,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 4
20:41 10:02 06:43 50,20 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 3
20:41 8:32 05:13 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
20:41 8:31 05:12 29,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 5
20:41 9:50 06:31 49,20 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
20:41 8:20 05:01 29,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
20:41 9:53 06:34 49,40 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
20:41 8:23 05:04 29,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
20:41 9:59 06:40 50 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 3
20:41 8:29 05:10 29,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 4
20:42 9:36 06:18 49,70 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
20:42 10:01 06:43 50,20 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
20:42 9:49 06:31 49,20 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
20:42 9:52 06:34 49,40 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
20:42 9:58 06:40 50 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
21:12 7:55 05:07 29,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 4
21:12 8:01 05:13 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
21:12 8h 05:12 29,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 5
21:12 7:49 05:01 29,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
21:12 7:52 05:04 29,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
21:12 7:58 05:10 29,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 4
21:13 9:05 06:18 48,30 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 2
21:13 9:30 06:43 49 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 2
21:13 9:18 06:31 47,80 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 2
21:13 9:21 06:34 48 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 2
21:13 9:27 06:40 48,70 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 2
22:02 7:05 05:07 29,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
22:02 7:11 05:13 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
22:02 7:10 05:12 29,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
22:02 6:59 05:01 29,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
22:02 7:02 05:04 29,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
22:02 7:08 05:10 29,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
22:07 7h 05:07 29,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
22:07 7:06 05:13 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
22:07 7:05 05:12 29,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
22:07 6:54 05:01 29,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
22:07 6:57 05:04 29,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
22:07 7:03 05:10 29,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
22:45 9:22 08:07 35,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 4
22:45 9:28 08:13 35,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
22:45 9:27 08:12 60,10 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 5
22:45 9:16 08:01 35,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
22:45 9:19 08:04 35,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
22:45 9:25 08:10 35,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 4
22:53 9:14 08:07 35,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 4
22:53 9:20 08:13 35,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
22:53 9:19 08:12 60,10 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 5
22:53 9:08 08:01 35,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
22:53 9:11 08:04 35,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
22:53 9:17 08:10 35,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 4
23:14 8:53 08:07 35,90 € Erfurt Hbf Barsinghausen Deutsche Bahn 3
23:14 8:59 08:13 35,90 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 3
23:14 8:58 08:12 59 € Erfurt Hbf Bantorf Deutsche Bahn 4
23:14 8:47 08:01 35,90 € Erfurt Hbf Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
23:14 8:50 08:04 35,90 € Erfurt Hbf Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
23:14 8:56 08:10 35,90 € Erfurt Hbf Winninghausen Deutsche Bahn 3
23:19 8:48 08:07 35,90 € Vieselbach Barsinghausen Deutsche Bahn 3
23:19 8:54 08:13 35,90 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 3
23:19 8:53 08:12 58,30 € Vieselbach Bantorf Deutsche Bahn 4
23:19 8:42 08:01 35,90 € Vieselbach Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
23:19 8:45 08:04 35,90 € Vieselbach Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
23:19 8:51 08:10 35,90 € Vieselbach Winninghausen Deutsche Bahn 3
23:26 8:52 08:18 63,90 € Stotternheim Barsinghausen Deutsche Bahn 4
23:26 9:17 08:43 69,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 4
23:26 9:16 08:42 69,90 € Stotternheim Bantorf Deutsche Bahn 5
23:26 9:05 08:31 63,90 € Stotternheim Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 4
23:26 9:08 08:34 63,90 € Stotternheim Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 4
23:26 9:14 08:40 69,90 € Stotternheim Winninghausen Deutsche Bahn 4
23:30 8:48 08:18 55,90 € Kühnhausen Barsinghausen Deutsche Bahn 3
23:30 9:13 08:43 55,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 3
23:30 9:12 08:42 55,90 € Kühnhausen Bantorf Deutsche Bahn 4
23:30 9:01 08:31 55,90 € Kühnhausen Egestorf(Deister) Deutsche Bahn 3
23:30 9:04 08:34 55,90 € Kühnhausen Kirchdorf(Deister) Deutsche Bahn 3
23:30 9:10 08:40 55,90 € Kühnhausen Winninghausen Deutsche Bahn 3
n.V.*: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit wird telefonisch mit dem Fahrer vereinbart.
a.A.*: Die Fahrtdauer erfahren Sie auf Anfrage vom Fahrer.